סמינר כיתה י - טקס תעודת זהות

ביום שלישי ה 14.4.15 יצאו תלמידי שכבת י' לסמינר "קיום משותף" שהתקיים ביפו.

המפגש בין החברה היהודית בישראל  לבין המיעוט הערבי שבה הופך בשנים האחרונות לטעון יותר ויותר. גילויים של אלימות וגזענות, יחד עם התעצמותה של מנהיגות קיצונית בשתי קבוצות אלו, מעמידים בסימן שאלה את יכולתם של יהודים וערבים לחיות יחד.

דרך שאלת הזהות  ודרך מפגש עם מציאות החיים ועם אנשי חינוך במקום, הכירו התלמידים את הדילמות הניצבות בחיים משותפים של שני העמים במדינה ואת התפיסות השונות הקיימות בנושא זה.

בסיום הסיור ביפו, נסעו התלמידים לבית העצמאות, מקום הכרזת קום המדינה, שבו התקיים סיור מודרך שבסיומו נערך טקס קבלת תעודות הזהות.

מדברי מנהל ביה"ס:

"תלמידי שכבת י' היקרים.

בעוד מספר דקות, כל תלמיד ותלמידה יקבלו את תעודת הזהות שלהם מידי מחנכי הכיתות אורית וגלעד.

במהלך החודשים האחרונים לקחתם חלק ולמדתם בצורה ישירה ובצורה עקיפה את המשמעויות מאחורי תעודת הזהות. היום הוא אירוע השיא של תהליך זה. למדתם שיש לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, למדתם את העקרונות ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולמדתם לפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לשמירת החוק, וכן למדתם את החשיבות בלחתור לסובלנות ביחסים בין בני אדם.

בתקופה זו התוודעתם לממדים השונים של הזהות הישראלית והיהודית, ביררתם את המשמעויות של תפקיד האזרח ודנתם באתגר העומד בפני החברה הישראלית. למדתם את תפקידו של האזרח בחברה הישראלית אשר כרוכה בהכרת החובות, הזכויות ובעיקר האחריות והמחויבות לעתיד המדינה (מתוך חוברת "להיות אזרח", מנהל חברה ונוער).

היום כמובן אנו לוקחים חלק בטקס לקבלת תעודת הזהות אשר הוא שיאו של התהליך החינוכי. כמו בכל טקס אשר עוסק בכל נושא, גם טקס זה הינו אירוע שתכניו ומרכיביו מעניקים משמעות סמלית. דוד בן גוריון אמר: 'מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא, ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים. שיהיו בה אהבת אדם, אהבת האומה, אהבת החבר וחזון אישי...'

אתם תלמידים השנה לוקחים חלק באופן מעשי בפרויקט "המעורבות החברתית" כאשר רובכם מדריכים בתנועת הנוער. ההתנדבות היא הבסיס לקידום המחויבות והאכפתיות כלפי החברה בה אנו חיים. בואו נזכור כי אין לנו ארץ אחרת וכי האדם הוא "תבנית נוף מולדתו". להיות אזרח במדינה כמו שלנו זו שליחות יותר מאשר הוויה פשוטה.

ברצוני להודות לאורית וגלעד אשר עובדים לילות כימים כדי להוביל את השכבה בנאמנות ובמקצועיות תוך תחושה של שליחות חינוכית והרבה אכפתיות לתלמידים. אורית וגלעד פעלו רבות כדי שאירוע זה יקבל מימד מעשי וחינוכי כאחד. אין ספק כי אירוע זה משקף את דרכהם. על כך אני מודה לכם אורית וגלעד.

לכם תלמידים יקרים, בטוחני כי תהיו אזרחים פעילים, חיונים ומועילים. אני מאחל לכולכם שתשכילו להפנים את כל אשר למדתם ועוד תלמדו במסגרת לימודיכם בבית הספר. קבלת תעודת זהות היא צעד משמעותי בחייו של אדם. קבלת תעודת הזהות מסמלת את כניסתכם באופן פורמלי למעגל האזרחים של המדינה. זו העת שכל אחת ואחד מכם הופכים להיות אזרחים בוגרים של מדינת ישראל. קבלת התעודה מבטאת את החוזה שלכם עם הקהילה והמדינה ואת זכויותיו וחובותיו המתלווים עימה. בראייתי אני אתכם, ראויים אתם למדינה וראויה היא לנוער שכמותכם.

אסיים ואומר, יישר כוח גדול, עלו והצליחו אזרחי מדינת ישראל, תלמידי שכבת י, תיכון שיטים דרכא."

להלן תמונות נבחרות מאירועי היום.

סמינר שכבת י